فایل ورد (word) اختلاط مزسولفورون +يدوسولفورون و کلودينافوپ - پروپارژيل درکنترل علف هرزيولاف وحشي Avena loduviciana L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اختلاط مزسولفورون +يدوسولفورون و کلودينافوپ - پروپارژيل درکنترل علف هرزيولاف وحشي Avena loduviciana L. دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اختلاط مزسولفورون +يدوسولفورون و کلودينافوپ - پروپارژيل درکنترل علف هرزيولاف وحشي Avena loduviciana L.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اختلاط مزسولفورون +يدوسولفورون و کلودينافوپ - پروپارژيل درکنترل علف هرزيولاف وحشي Avena loduviciana L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اختلاط مزسولفورون +يدوسولفورون و کلودينافوپ - پروپارژيل درکنترل علف هرزيولاف وحشي Avena loduviciana L. :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ - پروپارژیل درکنترل علف هرز یولاف وحشی ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با 36تیماروچهارتکرار درسال 1388 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درامد تیمارهای ازمایش شامل مزوسولفورون +یدوسولفورون درمقادیر 0و2/4و6و12و18و24گرم ماده موثرهدرهکتار و تیمارشاهد کلودینافوپ - پروپارژیل درمقادیر 0و48 ،32 ،16 ،6/4 و64 گرم ماده موثره درهکتار و تیمارشاهد برای 6نسبت اختلاط بصورت های 10:90 ،25:75 ،50:50 ،75:25 ،100:0 و 100:0 بودند 4هفته پس ازسمپاشی نمونه گیری ازوزن خشک یولاف وحشی انجام شد داده ها با رگرسیون غیرخطی وبا استفاده ازمعادله لگاریتم لجستیک درمحیط نرم افزار R برازش داده شدند نتایج حاصل ازاین ازمایش نشان داد که این دو علف کش بصورت خالص فقط درمقادیرحداکثر دز باعث کنترل کامل یولاف وحشی شدند درمخلوطهایی که نسبت کلودینافوپ - پروپارژیل به مزوسولفورون +یدوسولفورون بیشتر بود 90درصد کلودینافوپ - پروپارژیل +10درصد مزوسولفورون +یدوسولفورون میزان کنترل یولاف درمقایسه با سایرنسبت های اختلاط افزایش یافت

لینک کمکی