فایل ورد (word) بررسي اثرمقادير مختلف فسفربربرخي ويژگيهاي زراعي و عملکرد ارقام کلزا دريک خاک شور - سديمي آهکي دراستان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثرمقادير مختلف فسفربربرخي ويژگيهاي زراعي و عملکرد ارقام کلزا دريک خاک شور - سديمي آهکي دراستان قم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثرمقادير مختلف فسفربربرخي ويژگيهاي زراعي و عملکرد ارقام کلزا دريک خاک شور - سديمي آهکي دراستان قم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثرمقادير مختلف فسفربربرخي ويژگيهاي زراعي و عملکرد ارقام کلزا دريک خاک شور - سديمي آهکي دراستان قم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثرمقادير مختلف فسفربربرخي ويژگيهاي زراعي و عملکرد ارقام کلزا دريک خاک شور - سديمي آهکي دراستان قم :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

طی سال زراعی 1385-86 باهدف بررسی اثرفسفربرعملکردکلزا درشرایط شورسدیمی اهکی ازمایشی درمزرعه ای باشوری آب ابیاری و خاک سطحی به ترتیب 8/3و8/1 دسی زیمنس برمتر متوسط کربن الی و اهک به ترتیب 0/41و20درصد فسفروپتاسیم قابل جذب معادل 4و195 میلی گرم درکیلوگرم دربخش قمرود استان قم بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد تیمارهای ازمایش شامل 5سطح فسفر صفرو45و90و135و180 کیلوگرم فسفردرهکتار ازمنبع سوپرفسفات تریپل و برروی کلزا رقم های Hyola-401 PF بود نتایج نشان داد که افزایش مصرف فسفر تا سطح 135 کیلوگرم فسفرهکتارباعث افزایش معنی دار عملکرددانه کلزا گردید p<0.05 مصرف فسفرتا سطح 45 کیلوگرم درهکتار سبب افزایش معن یداردرصد روغن دانه شد p<0.05 و رقم هایولا دارای بالاترین درصد روغن دانه بود درمجموع به نظر می رسد مصرف متعادل فسفر می تواند به افزایش تحمل گیاه نسبت به شوری کمک کند و همین امرسبب افزایش عملکرددانه دراین شرایط شود

لینک کمکی