فایل ورد (word) بررسي افت ساليانه، شوري و قلياييت منابع آب زيرزميني دشت يزد - اردکان در محيط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي افت ساليانه، شوري و قلياييت منابع آب زيرزميني دشت يزد - اردکان در محيط GIS دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي افت ساليانه، شوري و قلياييت منابع آب زيرزميني دشت يزد - اردکان در محيط GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي افت ساليانه، شوري و قلياييت منابع آب زيرزميني دشت يزد - اردکان در محيط GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي افت ساليانه، شوري و قلياييت منابع آب زيرزميني دشت يزد - اردکان در محيط GIS :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان سبب افت منابع آب زیرزمینی و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند کاهش کیفیت آب شده است. با اینکه بسیاری از مواد شیمیایی به صورت طبیعی در آب وجود دارند اما غلظت های بالا باعث آلودگی آب می شوند. در این مقاله به بررسی گستره کیفی و افت منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان پرداخته شده است. به منظور بررسی گستره تغییرات افت سالیانه سطح آب از آمار 83 پیزومتر و برای طبقه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی از نظر میزان EC و SAR از آمار 34 چاه بر مبنای توزیع یکنواخت و دیاگرام ویلکوکس و دوره مشترک آماری 1382-1381 تا 1387-1386 استفاده شد. آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف انجام شد. نقشه های افت و کلاس کیفی منابع آب برای هر کدام از سال ها در محیط GIS رسم شد. نتایج نشان داد در طول دوره مطالعاتی سطح آب زیرزمینی 24/2 متر افت داشته است. هیدروگراف معرف آب زیرزمینی دشت یک روند خطی نزولی دارد که نشانگر بروز افت مداوم و کاهش ذخایر مخازن آب زیرزمینی می باشد. نقشه های گستره نیز بیشترین میزان افت سالیانه در قسمت مرکزی دشت نشان داد. در 35 درصد نقاط کیفیت آب در کلاس متوسط قرار داشت. آنالیز پارامترهای EC و SAR کاهش تدریجی کیفیت منابع آب در قسمت جنوبی دشت نشان داد.

لینک کمکی