فایل ورد (word) بررسي و مقايسه تنوع گونه هاي چوبي در دو قطعه مديريت شده و شاهد (مطالعه موردي: سري سه جمند - قطعه 317 و 318)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي و مقايسه تنوع گونه هاي چوبي در دو قطعه مديريت شده و شاهد (مطالعه موردي: سري سه جمند - قطعه 317 و 318) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي و مقايسه تنوع گونه هاي چوبي در دو قطعه مديريت شده و شاهد (مطالعه موردي: سري سه جمند - قطعه 317 و 318)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي و مقايسه تنوع گونه هاي چوبي در دو قطعه مديريت شده و شاهد (مطالعه موردي: سري سه جمند - قطعه 317 و 318)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي و مقايسه تنوع گونه هاي چوبي در دو قطعه مديريت شده و شاهد (مطالعه موردي: سري سه جمند - قطعه 317 و 318) :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تنوع زیستی گونه های چوبی در تود های جنگلی مدیریت شده (بهره برداری شده) و مدیریت نشده (قطعه شاهد)، سری 3 جمند از طرح جنگل داری گلبند از نظر شاخص های غنای گونه ای ، یکنواختی و تنوع گونه ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. آماربرداری به روش تصادفی – سیستماتیک در قطعات 400 متر مربعی با ابعاد شبکه 150*100 متر در سطح 111 هکتار با 73 قطعه نمونه انجام گرفت. در هر قطعه نمونه تعداد گونه های درختی و درختچه ای یادداشت شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین شاخص های تنوع زیستی مختلف در هر قطعه نمونه محاسبه و برای آزمون معنی دار بودن اختلاف بین میانگین شاخص ها در دو منطقه، از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مناطق مدیریت شده و مدیریت نشده میانگین شاخص غنای گونه ای درختی و درختچه ای، به ترتیب 81/0 و 76/0 میانگین شاخص یکنواختی شانون – وینر، 83/0 و 82/0 میانگین شاخص تنوع گونه ای سیمپسون 45/0 و 46/0 است. بنابراین غنا و یکنواختی گونه ای درختی و درختچه ای در توده مدیریت شده بیشتر از قطعه شاهد است ولی تنوع گونه ای در قطعه شاهد بیشتر از قطعه مدیریت شده می باشد.

لینک کمکی