فایل ورد (word) بررسي نقش قارچ ميکوريزايي از نوع ويسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه اي در متاطق خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نقش قارچ ميکوريزايي از نوع ويسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه اي در متاطق خشک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نقش قارچ ميکوريزايي از نوع ويسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه اي در متاطق خشک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نقش قارچ ميکوريزايي از نوع ويسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه اي در متاطق خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نقش قارچ ميکوريزايي از نوع ويسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه اي در متاطق خشک :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کشاورزي در شرايط محيطي دشوار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه همزیستی قارچ های میکوریزا به عنوان یکی از میکروارگانیسم های مفید دامنه فعالیت خود را در صنایع مختلف از جمله معدن ، کشاورزی، محیط زیست و ... گسترش داده است برای مثال در کشاورزی نقش قارچ های میکوریزا به عنوان کودهای کار ساز و کارای بیولوژیک در تامین نیازمندی های تغذیه ای گیاهان غیر قابل انکار است که باید در توسعه و ترویج این مهم در جامعه کشاورزی کوشید. به همین منظور تحقیقی جهت بررسی تاثیر سویه های مختلف مایکوریزا (VAM) vesicular-arbuscular بر عملکرد و اجزای ان بر سروگوم آزمایشی در بهار 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان اجرا گردید این تحقیق در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت کلیه عملیات زراعی از کاشت تا برداشت مطابق با عرف منطقه اعمال گردید نتایج پس از پردازش نشان داد که اثر متقابل میکوریزا بر ارقام سورگوم از نظر صفات مورد بررسی معنی دار می باشد به طوری که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم (KGS 25) با حضور (glomus etanicatum) با بیش از 3500 کیلوگرم بر هکتار بوده است همچنین این رقم از نظر عملکرد برگ خشک و ساقه نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد با توجه به نتایج حاصله رقم مذکور به علت داشتن صفاتی همچون ارتفاع بوته ، عملکرد علوفه خشک ، علوفه تر، وزن خشک برگ و ساقه و نیز داشتن قطر ساقه مطلوب که از اجزای مهم و موثر بر عملکرد گیاهان علوفه ای هستند به عنوان بهترین رقم جهت اهداف علوفه ای در منطقه تحت آزمایش انتخاب و توصیه گردید.

لینک کمکی