فایل ورد (word) توسعه روش تحليل موج دوام براي ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري موج خليج فارس با استفاده از تئوري موج نو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) توسعه روش تحليل موج دوام براي ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري موج خليج فارس با استفاده از تئوري موج نو دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) توسعه روش تحليل موج دوام براي ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري موج خليج فارس با استفاده از تئوري موج نو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) توسعه روش تحليل موج دوام براي ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري موج خليج فارس با استفاده از تئوري موج نو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) توسعه روش تحليل موج دوام براي ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري موج خليج فارس با استفاده از تئوري موج نو :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله، روش تحلیل موج دوام بهوسیله اصلاح توابع قطار موج افزایشیبا توجه به دوره بازگشت موج، توسعه یافته است. منطقه خلیج فارسنیزبرای مطالعه موضوعی انتخاب شده است. در این راستا ابتدا ارتفاع و دوره تناوب امواج در دوره بازگشتهای مختلف توسط توزیع گامبل به دست آمده و سپس مدلسازی تئوری موج نو با رویکرد موج دوام با استفاده از این مقادیر انجام شده است. در تئوری موج دوام استفاده شده علاوه بر روند افزایشی ارتفاع امواج، دوره تناوبها نیز در هر مرحله افزایش یافته است. در ادامه، تحلیل دینامیکی سکوی رسالت که به صورت جرم و فنر مدل شده به همراه اثر جرم افزوده انجام و صحت سنجی آن توسط یک مدل ساده شده یک درجه آزادی بررسی شد و نتایج حاصل از مدلسازی سکو برای دوره بازگشتهای مختلف به دست آمده است.تئوری موج نو از تحلیل احتمالاتی برای محاسبه محتملترین تراز سطح آب در اطراف قله موج استفاده میکند. این تئوری مشابه تئوری امواج تصادفی است اما تنها شامل شبیهسازی یک موج به جای چندین ساعت شبیهسازی میباشد. تحلیل دینامیکی یکی از روشهای مورد قبول در پیشبینی پاسخ سازههای فراساحل میباشد و در آئیننامههای مختلف به انجام آن توصیه شده است

لینک کمکی