فایل ورد (word) چالش هاي مرتبط با عدم توجه کافي پرستاران به درد ناشي ازپروسيجرهاي تهاجمي در کودکان و ارائه راه حل مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) چالش هاي مرتبط با عدم توجه کافي پرستاران به درد ناشي ازپروسيجرهاي تهاجمي در کودکان و ارائه راه حل مناسب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) چالش هاي مرتبط با عدم توجه کافي پرستاران به درد ناشي ازپروسيجرهاي تهاجمي در کودکان و ارائه راه حل مناسب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) چالش هاي مرتبط با عدم توجه کافي پرستاران به درد ناشي ازپروسيجرهاي تهاجمي در کودکان و ارائه راه حل مناسب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) چالش هاي مرتبط با عدم توجه کافي پرستاران به درد ناشي ازپروسيجرهاي تهاجمي در کودکان و ارائه راه حل مناسب :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

درد یک تجربه ناخوشایند حسی وعاطفی است که دراثریک صدمه بافتی واقعی یا بالقوه ایجادمیشو د باتوجه به اینکه امروزه پیشنهاد میشود برای کنترل درد کودکان ازروشهای غیردارویی استفاده شود کنترل درد دربیماران بستری به ویژه کودکان اغلب ناکافی است و موانعی مانند فقدان ابزار مناسب سنجش درد کمبود قوانین و خط مشیهای ویژه دانش و مهارت ناکافی پرستاران درزمینه سنجش و کنترل درد کودکان وجود دارد این تحقیق به منظور بررسی راهکارهای انجام پروسیجرهای تهاجمی باکمترین درد درکودکان بستری دربیمارستان امین اصفهان انجام شده است دراین تحقیق بااستفاده ازتئوری مشکل گشایی شیوه تفکرانتقادی پرسشنامه و مصاحبه با 20پرستارشاغل در2بخش بیمارستان راهکارهای انجام پروسیجرهای تهاجمی باکمترین درد بررسی گردید جهت اجرای راهکارهای مورد توافق پرستاران اموزش به پرستاران ازطریق تراکت فیلم آموزشی برگزاری جلسات توجیهی برای پرستاران تغییرعملکرد کادردرمان برای سنجش و کنترل درد نظارت سرپرستاران برحسن اجرای راهکارها انجام شد

لینک کمکی