فایل ورد (word) عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکي قزوين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکي قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکي قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشکي قزوين :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اشتباهات دارویی یکی ازشایع ترین خطاهای پزشکی است و اجرای دستورات دارویی یکی ازقسمتهای حیاتی و پرخطرفعالیت پرستاری است که درصورت عدم رعایت اصول صحیح دارودادن منجر به بروز مشکلاتی برای بیمار بیمارستان و پرستار میشود این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثردربروز اشتباهات دارویی ازدیدگاه پرستاران شاغل دربیمارستانهای دانشگاهی شهرقزوین انجام شده است دراین مطالعه توصیفی 150پرستار باروش نمونه گیری سهمیه تصادفی انتخاب و دراین پژوهش شرکت کردند داده ها با استفاده ازپرسشنامه پژوهشگرساخته ی مشتمل برمشخصات دموگرافیک و عوامل موثردربروز اشتباهات دارویی درسه حیطه شامل عوامل مربوط به پرستار بخش و مدیریت جمع آوری شد بعدازتایید روایی صوری و محتوی پایایی پرسشنامه باازمون الفای کرونباخ R-0/86سنجیده شد داده ها با کمک نرم افزار spsswin/13و آزمون تی مجذور کای و آماره فریدمن باسطح معنی داری 95درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت این مطالعه نشان داد که ازدیدگاه پرستاران عوامل مربوط به پرستار نقش موثرتری دربروز اشتباهات دارویی دارند پیشنهاد میشود باافزایش انگیزه های کاری تعدیل ساعت کاری حذف وظایف غیرمرتبط باحرفه پرستاری بالا بردن استانداردهای محیط کاری برای پیشگیری ازبروز اشتباهات دارویی اقدامکرد

لینک کمکی