فایل ورد (word) مقايسه نحوه عملکرد فعاليت هاي ورزشي و رژيم غذايي درمبتلايان به انفارکتوس ميوکارد بستري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله درسال 1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه نحوه عملکرد فعاليت هاي ورزشي و رژيم غذايي درمبتلايان به انفارکتوس ميوکارد بستري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله درسال 1390 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه نحوه عملکرد فعاليت هاي ورزشي و رژيم غذايي درمبتلايان به انفارکتوس ميوکارد بستري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله درسال 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه نحوه عملکرد فعاليت هاي ورزشي و رژيم غذايي درمبتلايان به انفارکتوس ميوکارد بستري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله درسال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه نحوه عملکرد فعاليت هاي ورزشي و رژيم غذايي درمبتلايان به انفارکتوس ميوکارد بستري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله درسال 1390 :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

انفارکتوس میوکارد یکی ازشایع ترین بیماری می باشد که اغلب مردم کشورهای دنیا به آن مبتلا هستند درایران مرگ و میرناشی ازبیماریهای عروق کرونر رو به افزایش است و متاسفانه هرسال علل مختلف ازجمله کاهش فعالیت فیزیکی و عدم رعایت تغذیه مناسب باعث شده که سن بروز این بیماری پایین تر اید بطوریکه قبلا درسالمندان و اکنون درمیانسالان و حتی درجوانان دیده میشود لذا این پژوهش به منظور تعیین و مقایسه نحوه عملکرد فعالیت های ورزشی و رژیم غذایی درمبتلایان به انفارکتوس میوکارد بستری دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمانشاه قبل و بعدازمداخله انجام شده است این پژوهش ازنوع نیمه تجربی و دوگروهی بوده جامعه مورد پژوهش دراین مطالعه را بیماران مبتلا به بیماری انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل دادند که براساس معیارهای تشخیصی بیماری آنها تایید شده و ساکن کرمانشاه و اطراف کرمانشاه بودند نتایج نشان داد که درنحوه عملکرد و فعالیت فیزیکی دردوگروه ازمون و شاهد قبل و بعدازمداخله تفاوت معناداری وجود دارد 0/047درحالیکه نحوه عملکرد دربعدتغذیه ای دردوگروه مشابه است و اختلاف معناداری مشاهده نشد 0/466

لینک کمکی