فایل ورد (word) تحليل روند عوامل اقليمي و هيدرولوژيکي چند حوزه ي آبخيز شهرستان اروميه با استفاده از آزمون ناپارامتري من - کندال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل روند عوامل اقليمي و هيدرولوژيکي چند حوزه ي آبخيز شهرستان اروميه با استفاده از آزمون ناپارامتري من - کندال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل روند عوامل اقليمي و هيدرولوژيکي چند حوزه ي آبخيز شهرستان اروميه با استفاده از آزمون ناپارامتري من - کندال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل روند عوامل اقليمي و هيدرولوژيکي چند حوزه ي آبخيز شهرستان اروميه با استفاده از آزمون ناپارامتري من - کندال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل روند عوامل اقليمي و هيدرولوژيکي چند حوزه ي آبخيز شهرستان اروميه با استفاده از آزمون ناپارامتري من - کندال :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های بسیار مهم برای جوامع انسانی بوده و اثرات آن به صورت مستقیم وغیرمستقیم، جوامع شهری و روستایی ساکن در حوز ههای آبخیز را تحت تاثیر قرار م یدهد. هدف از این مطالعه تحلیل روند آماری عوامل اقلیمی دما، بارش و دبی در مقیاس زمانی سالانه و فصلی به منظور بررسی تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی در شهرستان ارومیه است که در حوزه آبخیز بزرگ دریاچه ارومیه قرار دارد. به این منظور تغییرپذیری عوامل مذکور در 5 ایستگاه سینوپتیک و هیدرومتری با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال در سطح اطمینان 99 و 95 درصد انجام گرفت. نتایج تحلیل سالیانه نشان داد که روند افزایشی دمای فقط در ایستگاه مرز سرو معن یدار می باشد. روند کاهشی بارش در تمام ایستگاه ها به جز ایستگاه مرز سرو معنی دار است. روند کاهشی دبی در ایستگاه های قاسملو و میرآباد معن یدار می باشد. تحلیل روند فصلی نشان داد که روند کاهشی دبی در فصل بهار در تمام ایستگا هها به جز ایستگاه مرزسرو معن یدار است. روند افزایشی دما در فصل تابستان در تمام ایستگا هها معنی دار می باشد. ایستگاه های بند ارومیه ، قاسملو و میر آباد در تمام فصول به جزء فصل زمستان دارای روند کاهشی معنی دار بارش می باشند.

لینک کمکی