فایل ورد (word) تحليل منحني هاي شدت (سرعت) - مدت- فراواني بادهاي فرساينده ايستگاه نائين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل منحني هاي شدت (سرعت) - مدت- فراواني بادهاي فرساينده ايستگاه نائين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل منحني هاي شدت (سرعت) - مدت- فراواني بادهاي فرساينده ايستگاه نائين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل منحني هاي شدت (سرعت) - مدت- فراواني بادهاي فرساينده ايستگاه نائين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل منحني هاي شدت (سرعت) - مدت- فراواني بادهاي فرساينده ايستگاه نائين :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر به منظور تحلیل نقطه ای باد های فرساینده و یافتن راهی که بتوان تأثیر سرعت و مدت باد را درمناطق حساس به فرسایش بدست آورد، اقدام به ترسیم دسته منحن یهای شدت (سرعت)- مدت- فراوانی بادW-IDFدر ایستگاه نائین گردید. بنابراین از داده های حداکثر سرعت های باد که از نمودا رهای(گراف) ثبت شده توسط دستگاه لامبریخت در ارتفاع 2 متری با طول دوره آماری 15 سال 1985-2001جهت تهیه دسته منحن یهای شدت - مدت- فراوانی استفاده شد. پس از آن استخراج سرع تهای حداکثر ماهانه در پایه زمانی 15، 30 ، 60 و 120 دقیقه از روی این نمودارها با استفاده از رابطه نیمرخ عمودی سرعت باد (معادله وان- کارمن 1) سرعت های حداکثر باد به ارتفاع استاندارد ( 10 متری) تبدیل گردید. جهت تحلیل آماری از دو توزیع دو پارامتری و دو توزیع سه پارامتری که کاربرد بیشتری در تحلیل داده های حداکثر دارند استفاده شد. این توزیع ها شامل؛ توزیع گمبل، گامای دو پارامتری، ویبول و پیرسون نوع سوم هستند. پس از تحلیل آماری، توزیع ویبول از بین توزیع های مذکور بدلیل داشتن کمترین مقدار باقیمانده ها مناسب تشخیص داده شد و مقادیر سرع تهای حداکثر باد در پایه زمانی های مختلف برای دوره های بازگشت 2 ، 5 ، 10 ، 25 ، 50 و 100 سال با استفاده از نرم افزار تحلیل فراوانی 2 پیش بینی گردید. بعد از انتخاب بهترین توزیع و پیش بینی سرع تهای باد برای دور ههای برگشت مورد نظر در پایه زمانی های متفاوت منحنی های W-IDFبه صورت سالانه ترسیم شد. در فرسایش بادی دانستن میزان شدت و سرعت عامل فرساینده و مدت تماس این عامل با سطح خاک بسیار مهم است. توسط این منحن یها می توان مدت تاثیر و تداوم باد بر روی سطح خاک را برای دوره های بازگشت کوتاه و بلند بدست آورد و در برنامه ریزی های مبارزه و پیشگیری با فرسایش بادی از اطلاعات آن سود جست.

لینک کمکی