فایل ورد (word) بررسي تاثير زوج پاسخ هاي جانبي - پيچشي حاصل از خروج از محوريت پيشا (تصادفي) بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي متقارن در پلان و ارتفاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير زوج پاسخ هاي جانبي - پيچشي حاصل از خروج از محوريت پيشا (تصادفي) بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي متقارن در پلان و ارتفاع دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير زوج پاسخ هاي جانبي - پيچشي حاصل از خروج از محوريت پيشا (تصادفي) بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي متقارن در پلان و ارتفاع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير زوج پاسخ هاي جانبي - پيچشي حاصل از خروج از محوريت پيشا (تصادفي) بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي متقارن در پلان و ارتفاع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير زوج پاسخ هاي جانبي - پيچشي حاصل از خروج از محوريت پيشا (تصادفي) بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي متقارن در پلان و ارتفاع :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنگره ملي مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با بررسی رفتار دینامیکی سازه های متقارن در پلان و ارتفاع در خلال زلزله های مهیب گذشته و ارزیابی عملکرد این سازه ها در برابر تحریکات زمین لرزه، دانشمندان و محققان مهندسی زلزله را بر آن داشت تا ضمن بررسی دقیق پاسخ سازه ها، مهمترین پارامترهای دینامیکی موثر بر پاسخ جانبی- پیچشی ساختمانها را ارزیابی نمایند. از طرفی با پیشرفت مبانی معماری ، مجموعه ضوابط آیین نامه های طرح لرزه ای را به سمت تقسیم بندی سازه ها به دو گروه منظم و نامنظم سوق داد. یکی از رایج ترین پدیده های موجود در ساختمانهای منظم و نامنظم، تشکیل لنگر پیچشی در سازه است که منجر به تشکیل مکانیزم های تخریبی متفاوتی در سازه می گردد. منشا این تحریکات پیچشی، به عوامل مختلفی هم چون ماهیت دورانی تحریکات لرزه ای نسبت به محور قائم سازه، عدم انطباق مرکز جرم بر مرکز سختی به دلیل عدم تقارن در چیدمان عناصر مقاوم لرزه ای و عدم توزیع یکنواخت جرم سازه بستگی دارد. تجارب تحقیقات پیشین موید این نکته است که اعمال لنگر پیچشی علاوه بر سازه های نامتقارن در س زه های متقارن نیزتاثیرگذار است. بدین جهت در این مقاله هدف اصلی بررسی رفتار برشی-پیچشی ساختمانهای متقارن در پلان با درنظر گرفتن اثر لنگر پیچشی پیشا(اتفاقی) در هر می باشد. برای نیل به این هدف تحلیل دینامیکی طیفی (شبه دینامیکی و طیف تاریخچه شتاب زلزله) و استاتیکی معادل بکار گرفته شده و شاخص افزایش تغییر مکان سازه، پیچش در طبقه همکف و سهم عناصر مقاوم جانبی در دوحالت با و بدون اعمال لنگر پیچشی پیشا موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق موید تاثیر پذیری این پارامترها براثر اعمال خروج از محوریت پیشا می باشد

لینک کمکی