فایل ورد (word) فرايند ارزيابي کنار آمدن خودکارآمدي ، کارآمدي پاسخ و هزينه درک شده رانندگي ايمن به عنوان تعيين کننده وضعيت رانندگي در مردم شهر يزد - کاربردي از تئوري انگيزش محافظت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) فرايند ارزيابي کنار آمدن خودکارآمدي ، کارآمدي پاسخ و هزينه درک شده رانندگي ايمن به عنوان تعيين کننده وضعيت رانندگي در مردم شهر يزد - کاربردي از تئوري انگيزش محافظت دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) فرايند ارزيابي کنار آمدن خودکارآمدي ، کارآمدي پاسخ و هزينه درک شده رانندگي ايمن به عنوان تعيين کننده وضعيت رانندگي در مردم شهر يزد - کاربردي از تئوري انگيزش محافظت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) فرايند ارزيابي کنار آمدن خودکارآمدي ، کارآمدي پاسخ و هزينه درک شده رانندگي ايمن به عنوان تعيين کننده وضعيت رانندگي در مردم شهر يزد - کاربردي از تئوري انگيزش محافظت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) فرايند ارزيابي کنار آمدن خودکارآمدي ، کارآمدي پاسخ و هزينه درک شده رانندگي ايمن به عنوان تعيين کننده وضعيت رانندگي در مردم شهر يزد - کاربردي از تئوري انگيزش محافظت :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي ترافيک و ايمني

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش از نوع تحلیلی - مقطعی است که با هدف تعیین وضعیت فرایند ارزیابی کنار آمدن خودکارآمدی ، کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده و ارتباط آن با وضعیت رانندگی ارائه می گردد جامعه مورد مطالعه 379 نفر از افراد 19 ساله و بالاتر شهر یزد می باشد که بروش خوشه ای تصادفی از جمعیت تحت پوشش 10 مرکز بهداشتی - درمانی انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که شامل اطلاعات دموگرافیک و مقیاسهای خودکارآمدی کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده رانندگی ایمن برای سنجش فرایند ارزیابی کنار آمدن و نیز بخش تخلفات عمدی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر بود که بصورت خودگزارشی تکمیل می گردید دراین پژوهش تفاوت معناداری از لحاظ خودکارآمدی و کارآمدی پاسخ برحسب وضعیت تاهل هزینه درک شده برحسب جنس و وضعیتتاهل مشاهده شد. P<0.05 همچنین به لحاظ خودکارآمدی کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده برحسب سابقه تصادفات و جریمه ها در طول یکسال گذشته اختلاف معناداری مشاهده گردید. P<0/05.

لینک کمکی