فایل ورد (word) بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي - رواني و تاثير آن برکاهش حوادث شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي - رواني و تاثير آن برکاهش حوادث شغلي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي - رواني و تاثير آن برکاهش حوادث شغلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي - رواني و تاثير آن برکاهش حوادث شغلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي - رواني و تاثير آن برکاهش حوادث شغلي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین مقاله که به بررسی پژوهشی با موضوع فوق در پالایشگاه گاز پارسیان مهر انجام شده می پردازیم این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که به نقش موثر سرپرستان و سرکارگران در قالب تیم کاری ایمنی در کنار مهندسان ایمنی با توجه به مسائل روحی روانی کارگران فنی درکاهش و کنترل حوادث می پردازد روش تحقیق علی - تحلیلی با ابزارهای مصاحبه عمیق مشاهده مشارکتی ایجادکارگاه های آموزشی در طول تحقیق روش مطالعه روند پژوهی و سرآخر از پرسشنامه کمک گرفته شد که در تحلیل فرضیات از ازمون a استفاده شده که نتایج حاصل از فرضیه اول: حاکی از این است که چون پس فرض صفر ما رد و فرضیه محقق تایید می گردد خود 0/05 است و کوچکتر از 84/0 محاسبه شد مساوی با a حادثه مفید واقع شده است و نتیجه حاصل از گویای این مطلب است هک آگاهی سوپروایزر ها از مسائل روحی و روانی کارکنان درجلوگیری از ارتکاب پس فرض صفر ما تایید و فرضیه محقق رد می 0/05 است و بزرگتر از 113 محاسبه شد مساوی با a فرض دوم: حاکی از این است که چون پس فرض صفر ما رد و 0/05 است وکوچکتر از 51/0 محاسبه شد مساوی با a ندارد در تحلیل فرض سوم به این نتیجه دست یافتیم که چون آموزشهای ایمنی اگر به روز و متناسب با حرفه کارگران باشد از ارتکاب مجدد حوادث برای فرضیه محقق تایید می گردد که گویای این مطلب است که است و کوچکتر از 26/0 محاسبه شد مساوی با a کارگران جلوگیری به عمل می آید.

لینک کمکی