فایل ورد (word) پيش تغليظ و اندازه گيري آلکيل بنزن سولفونات خطي با استفاده اهز روش ميکرواستخراج مايع - مايع پخشي تسهيل شده به وسيله التراسونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پيش تغليظ و اندازه گيري آلکيل بنزن سولفونات خطي با استفاده اهز روش ميکرواستخراج مايع - مايع پخشي تسهيل شده به وسيله التراسونيک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيش تغليظ و اندازه گيري آلکيل بنزن سولفونات خطي با استفاده اهز روش ميکرواستخراج مايع - مايع پخشي تسهيل شده به وسيله التراسونيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش تغليظ و اندازه گيري آلکيل بنزن سولفونات خطي با استفاده اهز روش ميکرواستخراج مايع - مايع پخشي تسهيل شده به وسيله التراسونيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيش تغليظ و اندازه گيري آلکيل بنزن سولفونات خطي با استفاده اهز روش ميکرواستخراج مايع - مايع پخشي تسهيل شده به وسيله التراسونيک :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مطالعه روشی جدید برای آنالیز آلکیل بنزن سولفونات خطی LAS در نمونه های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی تسهیل شده با التراسونیک و کاربرد مایع یونی ارایه شده است LAS متداولترین سورفکتانت آنیونی می باشد که از طریق فاضلاب وارد محیط زیست می شود و با عوارضی همچون پدیده مغذی شدن و تجزیه ناپذیریی گروه سخت شوینده ها سبب الودگی منابع آبی و محیط زیست می شود روش: دراین مطالعه LAS از طریق تشکیل جفت یون با متیلن بلو با درون یک حلال استخراجی غلظت متیلن بلو غلظت نمک و مدت زمان التراسونیک بطور همزمان و بروش طراحی مرکب مرکزی CCD مورد بررسی قرارگرفتند. شرایط بهینه برای PH=8/3حجم حلال استخراجی 72 میکرولیتر غلظت متیلن بلو 49/2g mL-1 غلظت نمک 17/2W/V وزمان التراسونیک 33 ثانیه و پارامترهای آماری R2=0/9254 , F=39/01 از مدل بدست آمدند در شرایط بهینه گستره ی خطی منحنی کالیبراسیون 100-0/8 نانوگرم برمیلی لیتر حد تشخیص 0/37 نانوگرم برمیلی لیتر وانحراف استاندارد نسبی 2/0% به دست آمد. روش پیشنهادی از حساسیت ودقت مطلوبی برخوردار بوده و قابلیت کاربرد برای تشخیص و اندازه گیری مقادیر کم LAS رادر نمونه های آبی دارا می باشد.

لینک کمکی