فایل ورد (word) مطالعات يکپارچه برنامه ريزي منابع و مصارف آب حوضه آبريز قزل اوزن - سفيدرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعات يکپارچه برنامه ريزي منابع و مصارف آب حوضه آبريز قزل اوزن - سفيدرود دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعات يکپارچه برنامه ريزي منابع و مصارف آب حوضه آبريز قزل اوزن - سفيدرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعات يکپارچه برنامه ريزي منابع و مصارف آب حوضه آبريز قزل اوزن - سفيدرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعات يکپارچه برنامه ريزي منابع و مصارف آب حوضه آبريز قزل اوزن - سفيدرود :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اهداف : تهیه یک سند بالادستی و پیشنهاد تعیین سهم هریک از استا نهای داخل حوضه آبریز از منابع آب بطوریکه این سند پس از طی مراحل تصویب، مبنای تخصص قرار گیرد. روش تحقیق و دستاوردهای مقاله: برآورد توان منابع آب (سطحی و زیرزمینی) از یکسو و مصارف نیازهای وضع موجود و طر حهای توسعه منابع آب بعنوان سیمای منابع و مصارف آب حوضه به تفکیک 67 بازه مورد مطالعه، ضمناً با وجود انجام مطالعات نیازهای زیست محیطی ولی این نیازها پس از رانش مدل برنام هریزی منابع آب در هر بازه تعیین م یگردد. افزون بر این جمع بندی آب برگشتی ازبازه سفیدرود که به دریا م یریزد در محاسبات لحاظ نگردیده است در این مطالعات حدود 75 میلیون مترمکعب که در وضع کنونی برداشت اضافی و غیر مجاز از آبخوا نهای واقع در حوضه صورت م یگیرد از تخلیهآ بهای زیرزمینی کسر گردیده است. در وضع کنونی تامین آب شرب و صنعت عمدتاً از آ بهای زیرزمینی انجام م یگیرد. در آینده با توجه به تعادل آبخوا نهای زیرزمینی در افق طرح به ناچار بایستی از آ بهای سطحی برداشت شود. در وضع موجود حدود 150 میلیون مترمکعب آب از رودخانه طالقان به دشت قزوین که خارج از حوضه است انتقال داده م یشود و همچنین 150 میلیون مترمکعب جهت تامین بخشی از آب شرب تهران در نظر گرفته شده است. مقدار 91 میلیون مترمکعب از حوضه آبریز استان کردستان به استان همدان منتقل خواهد شد دستاور دهای این مطالعات منجر به دست آمدن نتایج مطالعات هواشناسی، آ بهای سطحی، آ بهای زیرزمینی، اجتماعی، خاکشناسی، کشاورزی، آبیاری ، برنام هریزی منابع آب، نیازهای شرب و صنعت در حوضه شده است.

لینک کمکی