فایل ورد (word) تعيين غلظت کشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفکشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه کولي (Vimba vimba persa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين غلظت کشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفکشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه کولي (Vimba vimba persa) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين غلظت کشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفکشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه کولي (Vimba vimba persa)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين غلظت کشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفکشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه کولي (Vimba vimba persa)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين غلظت کشنده (فرمول در متن اصلي مقاله) علفکشماچتي (Butachlor) بر روي بچه ماهيان سياه کولي (Vimba vimba persa) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اثرات سمیت حاد ماچتی (بوتاکلر) با غلظتهای 0/57ppm تا 0/69 بر روی 180 قطعه بچه ماهیان سیاه کولی 1 تا 2 گرمی به منظور تعیین سمیت حاد ( LC50 96h ) مورد بررسی قرار گرفت.آزمایشها در 5 تیمار و 3 تکرار به همراه شاهد و بر اساس روش OECD و بصورت ساکن انجام پذیرفت.در طول آزمایشات عواملی شامل : pH ، سختی،دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجشقرار گرفتند که pH برابر 7 تا 8.2 ، سختی کل 240 میلی گرم در لیتر،دما 1 ± 25 و اکسیژن بالای 7ppm اندازه گیری شدند.نتایج آزمایشات نشان داد که (LC50 96h ) بوتاکلر بر روی بچه ماهیان 1 تا 2 گرمی سیاه کولی 0/061 میلی گرم در لیتر می باشد.میزان LC10 , LC50 , LC90 با استفاده از روش آماری Probit Analysis محاسبه گردید.بر این اساس حداکثر غلظت مجاز (MAC Value) سم ماچتی (بوتاکلر) بر روی بچه ماهیان سیاه کولی 0/061 میلی گرم در لیتر تعیین و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت علف کش های مختلف،در ردیف خیلی سمی درجه بندی گردید.

لینک کمکی