فایل ورد (word) چالشهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري - ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي کرج با تاکيد بررويکرد رفتارگرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) چالشهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري - ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي کرج با تاکيد بررويکرد رفتارگرايي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) چالشهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري - ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي کرج با تاکيد بررويکرد رفتارگرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) چالشهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري - ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي کرج با تاکيد بررويکرد رفتارگرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) چالشهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري - ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي کرج با تاکيد بررويکرد رفتارگرايي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی چالشهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات درفرایند یادگیری - یاددهی از دیدگاه دبیران مرد مقطع راهنمایی شهرستان کرج است تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع زمینه یابی پیمایشی است جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی معلمان مرد مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهرستان کرج دربرمیگیرد که ازاین تعداد 436 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده اهز روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته فناوری اطلاعات است که به بررسی چالشها و موانع منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز در یادگیری و یاددهی فناوری اطلاعات برای دانش آموزان می پردازد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از مدلهای آماریt تک گروهی t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است نتایج و یافته های تحقیق نشان میدهد که بین موانع منابع انسانی و تجهیزات و کاربست فناوری اطلاعات در یادگیری و یاددهی دانش آموان رابطه معنادار وجود دارد.

لینک کمکی