فایل ورد (word) اندازه گيري الکتروشيميايي دوپامين درحضور آسکوربيک اسيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات کادميم سولفيد - بازشيف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اندازه گيري الکتروشيميايي دوپامين درحضور آسکوربيک اسيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات کادميم سولفيد - بازشيف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اندازه گيري الکتروشيميايي دوپامين درحضور آسکوربيک اسيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات کادميم سولفيد - بازشيف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اندازه گيري الکتروشيميايي دوپامين درحضور آسکوربيک اسيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات کادميم سولفيد - بازشيف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اندازه گيري الکتروشيميايي دوپامين درحضور آسکوربيک اسيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات کادميم سولفيد - بازشيف :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي نانومواد و نانو تکنولوژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق یک روش الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری انتخابی دوپامین درحضور آسکوربیک اسید و اوریک اسید به وسیله الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسید و بازشیف را نشان میدهد جدایی پتانسیل های پیک اکسیداسیون برای آسکوربیک اسید و دوپامین درحدود 200 میلی ولت می باشد جریان پیک روش ولتامتری پالس تفاضلی اسکوربیک اسید دوپامینو اوریک اسید بطور خطی با افزایش غلظت افزایش یافت محدوده خطی برای آسکوربیک اسید برابر 2/75×10-3 -2/50×10 -6 مولار برای دوپامین 1/00×10 -4-5/00×10 -8 مولار و اوریک اسید 5/00×106-7 مولار می باشد حد تشخیص برای آسکوربیک اسید دوپامین و اوریک اسید به ترتیب برابر 6/2×10 -8 مولار و 7/03×10-8 مولار و 4/4×10 -7 مولار میب اشد این روش برای تشخیص نمونه حقیقی سرم خون بکاربرده شد ونتایج خوبی بدست آمد.

لینک کمکی