فایل ورد (word) اندازه گيري همزمان دوپامين آسکوربيک اسيد و اوريک اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسيد - بازشيف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اندازه گيري همزمان دوپامين آسکوربيک اسيد و اوريک اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسيد - بازشيف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اندازه گيري همزمان دوپامين آسکوربيک اسيد و اوريک اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسيد - بازشيف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اندازه گيري همزمان دوپامين آسکوربيک اسيد و اوريک اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسيد - بازشيف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اندازه گيري همزمان دوپامين آسکوربيک اسيد و اوريک اسيد با گزينش پذيري و حساسيت زياد با استفادها ز الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسيد - بازشيف :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي نانومواد و نانو تکنولوژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات کادمیم سولفید و بازشیف تهیه گردید و از آن جهت اکسیداسیون الکتروشیمیایی دوپامین آسکوربیک اسید و مخلوط آنها با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد الکترود تهیه شده خاصیت الکتروکاتالیستی بسیارخوبی برای تشخیص گزینشی دوپامیندرحضور آسکوربیک اسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی از خود نشان داد جدایی پتانسیل های یک اکسیداسیون برای آسکوربیک اسید و دوپامین درحدود 270 میلی ولت می باشد جریان پیک روش ولتامتری پالس تفاضلی آسکوربیک اسید و دوپامین بطور خطی با افزایش غلظت افزایش یافت محدوده خطی برای آسکوربیک اسید برابر 3/00×10-3- 2/50×10- 7 مولار برای دوپامین 1/ 0×10- - /00×10-9 مولار می باشد حد تشخیص برای آسکوربیک اسید و دوپامین به ترتیب برابر 6/2×10- 8 مولار 8/03×10- 8 مولار می باشد اینروش برای تشخیص نمونه حقیقی سرم خون بکاربرده شده و نتایج خوبی بدست آمد.

لینک کمکی