فایل ورد (word) تاثير نظام مالي - اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير نظام مالي - اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370 دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير نظام مالي - اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير نظام مالي - اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير نظام مالي - اعتباري برتوسعه صادرات غيرنفتي ايران 1386-1370 :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

بدون شک رشد و توسعه اقتصادی هرکشور درگرو درست عملکردن بخشها و زیربخشهای مختلف آن کشور است و بخش مالی - اعتباری صادرات به عنوان یکی از بخشهای پشتیبانی کننده صادرات نقش بسزایی درفرایند صادرات غیرنفتی کشور ایفا می کند این بخش با تضمین های صادراتی به کارگیری وسایل پرداخت و اسناد بین المللی یکی از ارکان مهم درتوسعه صادرات کشور ها محسوب میشود لذا بنابه ضرورت وجود نظام مالی - اعتبار یدرجهت تشهیل و تسریع صادرات غیرنفتی کشور دراین ماطلعه سعی شده با تشریح روشهای تامین مالی صادرات به بررسی نقش نظام مالی - اعتباری درتوسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته شود و عملکرد این سیستم مورد ارزیابی قرارگیرد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات دراینتحقیق تحلیل رابطه علیت و استفاده از آزمونهای مانایی همچنین معیارهای تعیین تعداد وقفه بهینه است با به کارگیری روش علیت هیشائو نتایج یبانگر این استکه رابطه علیت بین دو متغیر صادرات و تسهیلات صادراتی دو طرفه است همچنین یک رابطه علیتی دوطرفه بین توسعه صادرات غیرنفتی و اعتبارات اسنادی مشاهده میشود.

لینک کمکی