فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم - کلسیم در گیاه جو رقم ریحان، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389به صورت یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای (دما 25درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 35% و فتوپریود 16 ساعت) صورت گرفت. نشاءهای گیاهی یک هفته بعد از کاشت بذور در خاک، ‌با سطوح کلریدسدیم 150،100،50،0 میلی مولار و توام با سطوح کلریدکلسیم0، 6 ،10 میلی مولار تیمار شدند. پس از 5 هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و میزان قندهای محلول ریشه مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون توکی در سطح (05/0 p ) انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و میزان قندهای محلول ریشه افزایش یافت(05/0 p ). تیمار کلسیم به طور معنی داری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و میزان قندهای محلول ریشه را کاهش داد(05/0 p ). کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 6 میلی مولار مشاهده شد

لینک کمکی