فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير متقابل سديم - کلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم کلسیم بر جوانه‌زنی و بیومس در گیاه جو رقم ریحان، پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 به صورت دو آزمایش جداگانه (جوانه‌زنی و گلدانی) در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در مرحله جوانه‌زنی و 3 تکرار در مرحله گلدانی انجام شد. تیمارها برای هر دو آزمایش جوانه‌زنی و گلدانی شامل سطوح کلریدسدیم 150،100،50،0 میلی مولار و توام با سطوح کلریدکلسیم 0، 6 ،10 میلی مولار بود. آزمایش جوانه‌زنی در ژرمیناتور با شرایط کنترل شده (دما 25درجه سانتیگراد ، 16 ساعت روشنایی، ‌رطوبت نسبی 70، ‌میزان نور 1300 لوکس) صورت گرفت و هر 12 ساعت از بذور جوانه زده یاداشت برداری به عمل آمد. شمارش بذرهای جوانه زده تا زمانیکه شمارش 2 نوبت متوالی تفاوتی نشان نمی داد، انجام گرفت سپس درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور محاسبه گردید. در آزمایش گلدانی پس از 5 هفته اعمال تنش، گیاهان برداشت شدند و وزن‌ تر و خشک ساقه اندازه‌گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت(05/0p ). تیمار کلسیم به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه را افزایش داد(05/0p ). بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 6 میلی مولار مشاهده شد

لینک کمکی