فایل ورد (word) نيازمندي به اسيدهاي چرب چندغيراشباعي امگا - 3 (n-3 HUFA) فيل ماهيان جوان Huso huso و اثرات آن روي برخي شاخصهاي رشد و کيفيت لاشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نيازمندي به اسيدهاي چرب چندغيراشباعي امگا - 3 (n-3 HUFA) فيل ماهيان جوان Huso huso و اثرات آن روي برخي شاخصهاي رشد و کيفيت لاشه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نيازمندي به اسيدهاي چرب چندغيراشباعي امگا - 3 (n-3 HUFA) فيل ماهيان جوان Huso huso و اثرات آن روي برخي شاخصهاي رشد و کيفيت لاشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نيازمندي به اسيدهاي چرب چندغيراشباعي امگا - 3 (n-3 HUFA) فيل ماهيان جوان Huso huso و اثرات آن روي برخي شاخصهاي رشد و کيفيت لاشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نيازمندي به اسيدهاي چرب چندغيراشباعي امگا - 3 (n-3 HUFA) فيل ماهيان جوان Huso huso و اثرات آن روي برخي شاخصهاي رشد و کيفيت لاشه :
نام کنفرانس یا همایش : همايش منطقه اي مطالعات کاربردي در شيلات و محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مطالعه تغذیه ای بمدت 8 هفته برای تعیین اثرات سطوح مختلف اسیدهای چرب چندغیراشباعی n-3 HUFA روی رشد ترکیبات اسیدهای چرب انجام شد شش جیره غذایی حاوی سطوح مختلف n-3 HUFA 1/56تا17/25درصد از اسیدچرب کل برای تعیین نیازمندی فیل ماهی به این اسیدهاهی چرب مورد استفاده قرارگرفت دروزن بدست آمده ضریب تبدیل غذایی فاکتور وضعیت نرخ رشد ویژه و شاخص کارایی پروتئین همچنین درترکیبات لاشه فیل ماهی تفاوت معنی داری دربین تیمارهای مختلف تغذیه ای مشاهده نشد p>0/05 همراه با تغییرات ترکیبات اسید چرب جیره های غذایی ترکیبات اسیدچرب لاشه فیل ماهیان جوان نسبت به نمونه های اولیه تغییر ن شان داد با افزایش سطوح n-3 HUFA درجیره غذایی سطوح n-3 HUFA لاشه فیل ماهیان جوان نیز افزایش یافت نتایج بدست آمده پیشنهاد می کند که حداقل سطوح n-3 HUFA درجیره غذایی فیل ماهی جوان اثرمنفی دررشد ایجاد نمی کند و n-3 HUFA عامل محدوده کننده دررشد این ماهی نیست

لینک کمکی