فایل ورد (word) بررسي نگرش دانشجويان علمي - کاربردي جهاد کشاورزي استان همدان نسبت به خوداشتغالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نگرش دانشجويان علمي - کاربردي جهاد کشاورزي استان همدان نسبت به خوداشتغالي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نگرش دانشجويان علمي - کاربردي جهاد کشاورزي استان همدان نسبت به خوداشتغالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نگرش دانشجويان علمي - کاربردي جهاد کشاورزي استان همدان نسبت به خوداشتغالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نگرش دانشجويان علمي - کاربردي جهاد کشاورزي استان همدان نسبت به خوداشتغالي :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی نسبت به خود اشتغالی در بخش کشاورزی می باشد روش انجام تحقیق مشاهده مستقیم بوده که درآن از شیوه پیمایشی استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان همدان تشکیل میدهند که از مجموعه این گروه 134 نفر بصورت تصادفی انتخاب و دیدگاه های آنها موردبررسی قرارگرفته است پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات درتحقیق حاضر است دقت شاخصها و گویه ها درپرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرارگرفت برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه دراختیار تعدادی ازدانشجویان قرارگرفت الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 81 صدم به دست آمد که رقم قابل قبولی است نتایج بدست آمده نشان دادکه درمجموع نگرش دانشجویان نسبت به خود اشتغالی دربخش کشاورزی درحد متوسط به بالا است و به عبارتی دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به خود اشتغالی دارند.

لینک کمکی