فایل ورد (word) ارزيابي - پهنه بندي رخداد خشکسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي - پهنه بندي رخداد خشکسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي - پهنه بندي رخداد خشکسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي - پهنه بندي رخداد خشکسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي - پهنه بندي رخداد خشکسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از آثار سوء پدیده خشکسالی ، خساراتی است که به حیات جانوری و گیاهی وارد می نماید. در جهت تعدیل آثار سوء اینپدیده ، شناخت صحیح از روند بروز دوره های خشکسالی و ترسالی و ویژگیهای آنها در جهت مدیریت بهینه عرصه های طبیعی اهمیت دارد. در این مطالعه با استفاده از آمار بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک نیشابور در دوره آماری ( 1385-1371) که بصورت متنی تهیه شده و از طریق نرم افزار SPI-SL-6، با استفاده از تابع گاما برازش و استاندارد شده است، در سری های زمانی یک و دوازده ماهه ، شاخص (Standard precipitation Index) SPI محاسبه و بررسی شده ؛ نتایج نشان داده است در سری های زمانی یک ماهه ، نوسانات شدید خشکسالی و ترسالی مشاهده می شود ، لیکن فاقد روند مشخص است. شدیدترین خشکسالی های حادث در منطقه مورد مطالعه در بهمن 1375 و اردیبهشت 1379 با میزان نمایه SPI، -2/4 رخ داده است در سری های زمانی 12 ماهه ، شاهد دو رخداد ترسالی و خشکسالی در سالهای 1376 و 1372 بوده ایم ، لیکن روند خشکسالی ها به سمت دوره خشک ، سو یافته است. این مهم ، ضرورت اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح در عرصه مورد مطالعه در جهت حداقل آسیب به تنوع زیستی را ضروری می نماید. در جهت بررسی وسعت منطقه تحت تاثیر رخداد خشکسالی ، نتایج محاسبات انجام شده از طریق نرم افزار جمع بندی و سپس با استفاده از قابلیتهای نرم افزار Arc Gis، وسعت خشکسالی بصورت پهنه بندی در بازه سالانه ترسیم شده است. نتایج پهنه بندی ، نشان از تغییرات وسعت اثر و کیفیت رخداد در منطقه مورد مطالعه دارد. افزایش آمار جمعیت منطقه مورد مطالعه در طی دوره ترسالی؛ همبستگی مثبت شرایط زیستی با شرایط اقلیمی حاکم را نشان داده است.

لینک کمکی