فایل ورد (word) بهبود تنژگي بذر درخت دارويي - زينتي خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسيد و تعيين ماندگاري دانهال در دو محيط کشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بهبود تنژگي بذر درخت دارويي - زينتي خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسيد و تعيين ماندگاري دانهال در دو محيط کشت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بهبود تنژگي بذر درخت دارويي - زينتي خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسيد و تعيين ماندگاري دانهال در دو محيط کشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بهبود تنژگي بذر درخت دارويي - زينتي خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسيد و تعيين ماندگاري دانهال در دو محيط کشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بهبود تنژگي بذر درخت دارويي - زينتي خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسيد و تعيين ماندگاري دانهال در دو محيط کشت :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنگره علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به منظور خراش دهی بذرهای مربوط به توده محلی خرنوب، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با به کارگیری تیمار های 50 و 65 و 80 و 98% اسید سولفوریک در مدت های 20 و 10 و 30 دقیقه در 4 تکرار روی بذر اعمال شد. درصد، سرعت، بیشینه تنژگی (PV)، میانگین تنژگی روزانه (MDG) و ارزش تنژگی بذر (GV) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تیمار خراش دهی در تمام غلظت ها ی اسید و زمان های اعمال تیمار نسبت به شاهد به طور معنی داری (سطح احتمال 1%) باعث افزایش درصد، سرعت، میانگین تنژگی روزانه و ارزش تنژگی شد. درصد ماندگاری دانهال ها در محیط کشت ورمی کولایت در تیمار اسید 97 % و مدت 30 دقیقه نسبت به شاهد و تمامی تیمارها در سطح آماری 1% برتر بود. همچنین خراش دهی با تیمار اسید 97 % و زمان 30 دقیقه درصد تنژگی بذر خرنوب را تا 97/5% افزایش داد در حالی که درصد تنژگی در شاهد 26 % بود.

لینک کمکی