فایل ورد (word) مقايسه اثرسطوح مختلف بنتونيت سديم جي - بايند برکنترل آسيت و فراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه اثرسطوح مختلف بنتونيت سديم جي - بايند برکنترل آسيت و فراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه اثرسطوح مختلف بنتونيت سديم جي - بايند برکنترل آسيت و فراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه اثرسطوح مختلف بنتونيت سديم جي - بايند برکنترل آسيت و فراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه اثرسطوح مختلف بنتونيت سديم جي - بايند برکنترل آسيت و فراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور مقایسه اثرسطوح مختلف بنتونیت سدیم جی - بایند برنرخ وقوع آسیت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد 240قطعه جوجه گوشتی نژاد راس در4واحدآزمایشی بمدت 42روزبرروی بسترپرورش یافتند یک جیره پایه با درنظر گرفتن حداقل احتیاجات توصیه شده توسط NRC1994 برای دوره های آغازین 11-1روزگی و پایانی 42-29روزگی تهیه شد پرندگان تحت تیمارهای محدودیت غذایی روزانه 8 ساعت درقالب 3تیمار آزمایشی درفاصله روزهای 7تا21روزگی 21-7T و14تا28روزگی 28-14T و از28-35روزگی 35-28T تغذیه شدند درحالیکه تغذیه پرندگان تیمارشاهد بصورت آزاد بود درصد مرگ و میرکل و مرگ ناشی ازآسیت درتمام تیمارهای محدود یت غذایی بویژه درT7-21 ,T14-28(P<0/05 نسبت به گروه شاهد کمتر بود همچنین وقوع آسیت درپرندگان تحت تیمارهای T7-21 ,T14-28 درمقایسه با گروه شاهد بصورت معنی دار کاهش یافت پرندگان تحت تیمار 35-21T غلظت بالاتری ازگلوکز خون درمقایسه با تیمارهای شاهد و 7-21T داشتند

لینک کمکی