فایل ورد (word) تغييرات مورفولوژيک - فيزيولوژيک ريشه ماش درپاسخ به پيش تيمار آن با هورمون 2.4-D و باکتري آزوسپيريليوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تغييرات مورفولوژيک - فيزيولوژيک ريشه ماش درپاسخ به پيش تيمار آن با هورمون 2.4-D و باکتري آزوسپيريليوم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تغييرات مورفولوژيک - فيزيولوژيک ريشه ماش درپاسخ به پيش تيمار آن با هورمون 2.4-D و باکتري آزوسپيريليوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تغييرات مورفولوژيک - فيزيولوژيک ريشه ماش درپاسخ به پيش تيمار آن با هورمون 2.4-D و باکتري آزوسپيريليوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تغييرات مورفولوژيک - فيزيولوژيک ريشه ماش درپاسخ به پيش تيمار آن با هورمون 2.4-D و باکتري آزوسپيريليوم :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زيستي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین تحقیق تاثیر پیش تیمار بذرگیاه زراعی ماش برتغییرات ساختاری و فیزیولوژیک آن تحت شرایط مزرعه مورد بررسی قرارگرفت پیش تیمار بذر با دوسطح هورمون رشد 2.4-D و باکتری آزوسپیریلوم تیمارهای آزمایش را شامل می شدند آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت رقم مورد استفاده دراین تحقیق بومی استان ایلام بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین سطوح عامل هورمون برای صفات شاخص سطح برگ وزن ترریشه وزن خشک ریشه و تعدادانشعابات ریشه معنی دار گردید که نشان دهنده تاثیر مثبت پیش تیمار هورمون بررقم مورد مطالعه می باشد ازطرف دیگر اختلاف بین سطوح عامل باکتری برای صفات شاخص کلروفیل وزن ترریشه وزن خشک ریشه و تعدادانشعابات ریشه معنی دار شد اثرمتقابل باکتری با هورمون برای هیچ کدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نشد.

لینک کمکی