فایل ورد (word) بررسي و مقايسه سيل با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از تکنيک گشتاورهاي خطي(مطالعه موردي: حوضههاي اصفهان - سيرجان و دشت يزد- اردکان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي و مقايسه سيل با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از تکنيک گشتاورهاي خطي(مطالعه موردي: حوضههاي اصفهان - سيرجان و دشت يزد- اردکان) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي و مقايسه سيل با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از تکنيک گشتاورهاي خطي(مطالعه موردي: حوضههاي اصفهان - سيرجان و دشت يزد- اردکان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي و مقايسه سيل با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از تکنيک گشتاورهاي خطي(مطالعه موردي: حوضههاي اصفهان - سيرجان و دشت يزد- اردکان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي و مقايسه سيل با دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از تکنيک گشتاورهاي خطي(مطالعه موردي: حوضههاي اصفهان - سيرجان و دشت يزد- اردکان) :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق از روش گشتاورهای خطی جهت آنالیز فراوانی سیل حوضههای اصفهان-سیرجان و دشت یزد- اردکان استفاده شده است. به همین منظور با بررسی ایستگاههای آب-سنجی در حوضههای مذکور تعداد 16 ایستگاه انتخاب و دبی حداکثر لحظهای آنها استخراج شد. با استفاده از معیار همگنی هاسکینگ و والیس هر یک از مناطق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج اولیه حاکی از غیرهمگنی میباشد. از این رو با حذف ایستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه، ناحیهای همگن از نظر فراوانی سیل حاصل شد. پارامترهای توزیع فراوانی به وسیله روشهای گشتاورهای خطی محاسبه و به نظور انتخاب بهترین توزیع از آماره Z استفاده شد. نتایج حاصل از این آماره نشان داد که توزیعهای مقادیر حد تعمیم یافته، لجستیک تعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته و پیرسون نوع سوم به عنوان توزیعهای مناسب منطقهای سیل قابل توصیه میباشند

لینک کمکی