فایل ورد (word) مقايسه تحليل پايداري با استفاده از مدلسازي عددي در حالت دو بعدي و سه بعدي با نگرشي ويژه بر وضعيت پايداري تونل انتقال آب بابلک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه تحليل پايداري با استفاده از مدلسازي عددي در حالت دو بعدي و سه بعدي با نگرشي ويژه بر وضعيت پايداري تونل انتقال آب بابلک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه تحليل پايداري با استفاده از مدلسازي عددي در حالت دو بعدي و سه بعدي با نگرشي ويژه بر وضعيت پايداري تونل انتقال آب بابلک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه تحليل پايداري با استفاده از مدلسازي عددي در حالت دو بعدي و سه بعدي با نگرشي ويژه بر وضعيت پايداري تونل انتقال آب بابلک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه تحليل پايداري با استفاده از مدلسازي عددي در حالت دو بعدي و سه بعدي با نگرشي ويژه بر وضعيت پايداري تونل انتقال آب بابلک :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحلیل پایداری سازههای زیرزمینی بهعلت تغییر در نوع سنگ و ساختار زمینشناسی، شرایط تنشهای منطقه و...کاری مشکل وپیچیده میباشد.بنابراین باید روشهای مختلفی برای پایداری یک سازه درنظر گرفته شود و با مقایسه نتایج بدست آمده، تحلیل صحیحی از رفتار سازه بهعمل آیددر این تحقیق تحلیل پایداری تونل بابلک در حالت دوبعدی و سهبعدی توسط نرمافزارFLAC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدلهای دوبعدی و سهبعدی نشان داده که چنانچه در سنگضعیفی مانند مارن پیشروی سینهکار در مدل عددی درنظر گرفته شود و تونل نامحدود باشد، جابجاییها در حالت سهبعدی بیشتر از حالت دوبعدی است.

لینک کمکی