فایل ورد (word) تاثير استفاده از پسابهاي صنعتي و اسيد هيوميک بر عملکرد و غلظت بر علوفه ذرت علوفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير استفاده از پسابهاي صنعتي و اسيد هيوميک بر عملکرد و غلظت بر علوفه ذرت علوفه اي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير استفاده از پسابهاي صنعتي و اسيد هيوميک بر عملکرد و غلظت بر علوفه ذرت علوفه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير استفاده از پسابهاي صنعتي و اسيد هيوميک بر عملکرد و غلظت بر علوفه ذرت علوفه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير استفاده از پسابهاي صنعتي و اسيد هيوميک بر عملکرد و غلظت بر علوفه ذرت علوفه اي :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي مديريت پسماندها و پسابهاي کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور مشاهده تاثیر پساب فاضلاب صنعتی و استفاده از اسیدهیومیک بر میزان غلظت عنصر بر و برخی صفات مرفولوژیک ذرت در سال زراعی 1388 به اجرا درآمد این آزمایش بصورت فاکتوریل 2×3 برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد فاکتور آب با سه سطح شامل آب چاه یا شاهد A1، پساب صنعتی تصفیه شده A2 و پساب صنعتی تصفیه نشده A3 و فاکتور اسید هیومیک با 2 سطح شامل عدم استفاده از اسید هیومیک B1 استفاده از اسید هیومیک B2 در نظرگرفته شد. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد مصرف اسید هیومیک سبب افزایش وزن تر، مقدار کلروفیل و ارتفاع بوته شد و غلظت بر گیاه را کاهش داد پساب صنعتی تصفیه شده و پساب صنعتی تصفیه نشده نسبت به شاهد وزن تر علوفه و ارتفاع بوته را کاهش معنی داری داد. همچنین سبب افزایش غلظت بر گیاه شدند.

لینک کمکی