فایل ورد (word) مطالعه بسترهاي مختلف حاصل از پسماندهاي صنعتي و کشاورزي بر عملکرد و برخي خصوصيات کيفي قارچ دکمه اي agaricus bisporus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه بسترهاي مختلف حاصل از پسماندهاي صنعتي و کشاورزي بر عملکرد و برخي خصوصيات کيفي قارچ دکمه اي agaricus bisporus دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه بسترهاي مختلف حاصل از پسماندهاي صنعتي و کشاورزي بر عملکرد و برخي خصوصيات کيفي قارچ دکمه اي agaricus bisporus  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه بسترهاي مختلف حاصل از پسماندهاي صنعتي و کشاورزي بر عملکرد و برخي خصوصيات کيفي قارچ دکمه اي agaricus bisporus،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه بسترهاي مختلف حاصل از پسماندهاي صنعتي و کشاورزي بر عملکرد و برخي خصوصيات کيفي قارچ دکمه اي agaricus bisporus :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي مديريت پسماندها و پسابهاي کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر بسترهای مختلف حاصل از پسماندهای کشاورزی و صنعتی و بروزن تر ، درصد ماده خشک تعداد و میزان پروتئین قار چ دکمه ای یک آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل بسترها حاوی کاه گندم به عنوان ماده اصلی و مکملهای پودر ضایعات ماهی، ضایعات کشتارگاه، ضایعات زیتون، کود گاوی و کود مرغی بودند نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که اثر نوع بستر در سطح یک درصد بر وزن تر و خشک تعداد، میزان پروتئین وخاکستر قارچ دکمه ای معنی دار است قارچهای رشد کرده در بستر حاوی کود گاوی بیشترین وزن تر و خشک و قارچهای پرورش یافته بربسترهای حاوی ضایعات پودر ماهی کمترین وزن تر و خشک را داشتند همچنین بسترهای حاوی کود مرغی و ضایعات زیتون به ترتیب بیشترین وکمترین تعداد قارچ در واحد آزمایشی را تولید کردند. دراین بین بستر حاوی پودر ضایعات ماهی بیشترین میزان پروتئین و کود گاوی کمترین میزان پروتئین را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی