فایل ورد (word) بررسي برند ايران خودرو با استفاده از مدل هويت و تصوير کاپفرر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي برند ايران خودرو با استفاده از مدل هويت و تصوير کاپفرر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي برند ايران خودرو با استفاده از مدل هويت و تصوير کاپفرر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي برند ايران خودرو با استفاده از مدل هويت و تصوير کاپفرر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي برند ايران خودرو با استفاده از مدل هويت و تصوير کاپفرر :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین پژوهش به بررسی تصویر نام تجاری شرکت ایران خودرو با استفاه از مدل هویت و تصویر کاپفرر در بین دارندگان محصولات شرکت ایران خودرو در سطح استان خراسان رضوی پرداخته شدهاست جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دارندگان محصولات ایران خودرو واقع در شهرهای مشهد، نیشابور و تربت جام می باشد حجم نمونه مورد نظر براساس تخمین واریانس جامعه و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 310 نفر تعیین گردید. بررسی تصویر نام تجاری، توسط پرسشنامه طراحی شده براساس مدل هویت و تصویر کاپفرر و برپایه ویژگیهای بوم شناختی و دموگرافیکی طراحی گردید. برای روابط پرسشنامه ها از روایی محتوایی - صوری و برای تعیین پرسشنامه ها از روش الفای کرونباخ استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل روشهای همبستگی با استفاده از الگوی علی ، تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت نتایج نشان میدهد که یک ارتباط مثبت بین هویت نام تجاری ، تقلید و ایده ال گرایی بر علائم ارسال وجود دارد.

لینک کمکی