فایل ورد (word) فرصتها، چالشها و راهکارهاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار الکترونيکي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الکترونيک (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) فرصتها، چالشها و راهکارهاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار الکترونيکي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الکترونيک (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) فرصتها، چالشها و راهکارهاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار الکترونيکي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الکترونيک (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) فرصتها، چالشها و راهکارهاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار الکترونيکي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الکترونيک (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) فرصتها، چالشها و راهکارهاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار الکترونيکي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الکترونيک (با توجه به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش هوش سازماني و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

شهر الکترونیک چیست و چگونه ایجاد م یگردد؟این سوال و آمال همه شهروندانی است که با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و نیاز به امکانات سخت افزاری و نر مافزاری در شهرها به آن محتاج م یگردند.اما به نظر م یرسد در پاسخ به این نیاز، متولیان امر و کسانی که مدعی اجرا هستند راه را به اشتباه رفت هاند و از این بابت میلیارد تومان هزینه مادی و معنوی به شهر تحمیل کرده و نتوانست هاند آن را اجرا نمایند. در این یادداشت سعی م یشود راهکاری ارائه گردد تا شاید متولیان بتوانند این مهم و این خواسته را اجرا نمایند. با اینکه بودج ههای گزافی صرف اجرای پروژه های تعریف شده، می گردد اما هنوز خلاء ارتباط بین مراکز اطلا عاتی و بستر ارتباطی (دغدغه دس تاندرکاران) در این حوزه که خواست اصلی شهروندان برای سهولت و افزایش کارآیی، دقت و کسب اط لاعات لا زم جهت تصمیم گیری بهتر و دقی قتر است متاسفانه به دست نیامد هاست.شهر الکترونیک یعنی شهری که شهروندان بتوانند به راحتی با مراکز خدما ترسان شهری ارتباط برقرار کنند و سرویس بگیرند. مدیریت شهر الکترونیک یعنی اینکه مدیریت بتواند به سهولت از کلیه درخواست ها و نیازها و مشکلات شهروندان و شهر مطلع گردد و حتی پا را فراتر گذاشته با جم عآوری نیازهای آتی و درخواس تهای آتی و مشک لات آتی کهپیش روی شهروندان است با اجرای پروژ ههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را آماده نماید. اولین گام در تحقق شهر الکترونیک یکپارچگی مدیریت جمع آوری تقاضاهای شهروندان است. شاید بتوان درخواست های امدادی شهروندان از راهنمایی و رانندگی، آت شنشانی، اورژانس بیمارستان و خدمات شهری را از طریق مدیریتی واحد توزیع کرد.

لینک کمکی