فایل ورد (word) تبيين نقش هم افزاي تلفيق کارت امتيازي متوازن و مديريت استراتژيک هزينه بر عملکرد: ارائه يک مدل مفهومي - رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی