فایل ورد (word) سنتز و بررسي تغيير ابعاد ذرات و ريخت شناسي سطحي نانوپودر پرواسکايت La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-? بااستفاده از روش سل - ژل خود احتراقي برپايه ي روش ترکيبي E.C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی