فایل ورد (word) تهيه و ساختار بلوري -N2-(4- پيکوليل) - N" - (6- آمينوفنيل) تيواوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تهيه و ساختار بلوري -N2-(4- پيکوليل) - N" - (6- آمينوفنيل) تيواوره دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تهيه و ساختار بلوري -N2-(4- پيکوليل) - N" - (6- آمينوفنيل) تيواوره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تهيه و ساختار بلوري -N2-(4- پيکوليل) - N" - (6- آمينوفنيل) تيواوره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تهيه و ساختار بلوري -N2-(4- پيکوليل) - N" - (6- آمينوفنيل) تيواوره :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش بلور شناسي و کاني شناسي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

از واکنش 2و6- دی آمینو پیریدین با 6- متوکسی فنیل ایزوتیوسیانات دراتانول ، -2-N ( 4- پیکولیل) N’- (6- آمینو فنیل) تیواوره “ 6AmuTu40Meph” به دست آمد. شناسایی این ترکیب بهوسیله تجزیه عنصری و داده های طیفی حاصل از طیف سنجی 1H-, 13C-NMR انجام گرفت. بررسی طیف 1H-NMR نشان میدهد که رزونانس N’H به مقدار قابل توجهی نسبت به سایر روزنانسها به طرف میدان پایین جابجا شده است. این مسئله ناشی از پیوند هیدروژنی درون مولکولی بین نیتروژنیریدین تیواوره در محلول است.
همچنین از تبلور مجدد این ترکی در مخلوطی از حلال اتانول – استون (1:3) بلورهای بی رنگی به دست آمد. ساحتار مولکلوی اینترکیب به وسیله پراش سنجی تک بلوری پرتو ایکس تعیین شد. این بلورها درسیستمبلوری مونوکلینیک باگروه فضایی P2 1/c و چهار مولکوا دریاحته یکه متبلور شده اند. پارمترهای یاخته یکه عبارتند از :
(°a= 10/025 (5) , b= 16/810 (9) , c=9/557(5) , b = 118/468 (2)
پس از تعیین ساختار مولکولی ، مقدار R تا میزان 0/0573 برای 3544 بازتاب مستقل (I>2s(I)) کاهش یافت.

لینک کمکی