فایل ورد (word) ساختار بلوري کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بي پيريدين، pydc = پيريدين – 2،6 – دي کربوکسيلات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ساختار بلوري کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بي پيريدين، pydc = پيريدين – 2،6 – دي کربوکسيلات) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ساختار بلوري کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بي پيريدين، pydc = پيريدين – 2،6 – دي کربوکسيلات)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ساختار بلوري کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بي پيريدين، pydc = پيريدين – 2،6 – دي کربوکسيلات)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ساختار بلوري کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بي پيريدين، pydc = پيريدين – 2،6 – دي کربوکسيلات) :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش بلور شناسي و کاني شناسي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ساختار بلوری ترکیب عنوان شده سه کمپلکس شش کوئوردینه آنیونی و کاتیونی را معرفی می کند. تبولر در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی P1 با ابعاد سلول واحد b=14/8834 (10) , a=14/0445(9) c=17/3880)12) , g=85/997(2)° , a=65/3880(2)° انجام شده است. تعداد مولکول ها در سلول واحد برابر 2 است. مقدار نهایی R برای 2086 بازتاب اندازه گیری شده 0/0548 است. در تشکیل کمپلکس های Fe(III)کوئوردیناسیون فلز – لیگند، پیوند هیدروژنی (C-H…O , O-H…O) و جاذبه های الکتروستاتیک در کل شبکه نقش مهمی در پایدارسازی شبکه سه بعدهی بازی می کند. ترکیب عنوان شده به صورت بلور قرمز رنگی از واکنش بین پیریدین – 2،6 – دی کربوکسیلیک اسید (pydcH2) ، 2،2- بی پیریدین (bpy) و نمک موهر به نسبت مولی 1:2:2 به دست آمد. ساختار مولکولی کمپلکس (OTEP) و انباشتگی سلول واحد به ترتیب در شکل های 1و2 نشان داهده شد است.

لینک کمکی