فایل ورد (word) خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني EFQM در بيمارستان هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي ايران - زمستان48

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني EFQM در بيمارستان هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي ايران - زمستان48 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني EFQM در بيمارستان هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي ايران - زمستان48  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني EFQM در بيمارستان هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي ايران - زمستان48،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني EFQM در بيمارستان هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي ايران - زمستان48 :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي مديران کيفيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

خودارزیابی فرایندی است منظم، سیستمات یک و جامع در خصوص مقایسه فعالیت ها و فرایندهای سازمان و نتایج حاصله بر اساس م عیارهای مدل های تعالی سازمانی . خودارزیابی برای سازمان این امکان را فراهم می آورد تا بتواند در مسیر تعالی و در مقایسه با مدل های تعالی سازمانی وضعیت خود را شنا سایی و ب راساس یافته های حاصله ، نسبت به بهبود وضعیت سازمان اقدام نماید .
روش پژوهش
این مطالعه از نوع توصیفی و به صورت مقطعی انجام گرفته است . جامعه پژوهش در آن شامل اعضای تیم پیاده سازی مدل EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد بود . به ع لت محدود بودن جامعه پژوهش نمو نه گیری انجام نگرفته است . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد خودارزیابی براساس مدل تعالی EFQ M بود . درنهایت با استفاده از نرمافزار SPSS امتیاز هر کدام از عناصر 9 گانه تشکیل دهنده مدل بر اساس وزن مربوطه تعیین گردید .
یافته ها
درنهایت مج موع امتیاز خ ودارزیابی در این بیمارستان 763و درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به قرار زیر بدست آمد : رهبری 80/6% ، خط مشی و استراتژی 75/8 % ، کارکنان 77/6 % ، شرکا و منابع 82/3 % ، ، فرایندها 76/9% ، نتایج مشتری 77/5% ، نتایج کارکنان 71/3 % ، نتایج جامعه 63/3 % ، نتایج کلیدی عملکرد 82/1 %
بحث و نتیجه گیری
هرچند که با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه خودارزیابی سازما نهای بهداشتی درمانی دنیا ، امتیازات داده شده توسط مدیران ارشد این بیمارستان غیر واقعی به نظر می رسد ، اما با توجه به نتایج می توان نقاط قوت و نواحی ضعف ( نواحی برای بهبود ) را در بیمارستان مشخص نمود . با توجه به این نواحی پیشنهاد می شود با آموزش بیشتر، زمینه را برای درک مناسبتر مدیران ارشد این بیمارستان از مفاهیم مدل EFQM فراهم نمود . همچنین به معیارهای نتایج جامعه، نتایج مشتریان و نتایج کارکنان توجه بیشتری شود .

لینک کمکی