فایل ورد (word) بررسي اثر تلفيقي روش هاي کاربرد خاک و کود - آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (رقم 704)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر تلفيقي روش هاي کاربرد خاک و کود - آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (رقم 704) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر تلفيقي روش هاي کاربرد خاک و کود - آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (رقم 704)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر تلفيقي روش هاي کاربرد خاک و کود - آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (رقم 704)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر تلفيقي روش هاي کاربرد خاک و کود - آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (رقم 704) :
نام کنفرانس یا همایش : نهمين کنگره علوم خاک ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

بدلیل پویایی و تحرک نیتروژن درخاک، مدیریت مصرف آن از قبیل نوع و مقدار کود مصرفی و نیز زمان و روش کود دهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا حداکثر عملکردد عاید گشته و کیفیت محصول نیز بهتر شود (1).
کود – آبیاری (Fertigation) که همان مصرف کود با آبیاری در طی دوره رشد گیاه است، نقش مهمی درافزایش کارایی مصرف این دو نهاده خواهد داشت. آب آبیاری، سریعتنری، موثرترین و کم هزینه ترین وسیله مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز محصولات کشاورزی است و می توان آن را برای مصرف خاکی و برگی کودهای شیمیایی به کار برد. در سیستم های آبیاری تحت فشار، از آنجاییکه بازده آبیاری بیشتر است کود آبیاری رایج تر است. نتایج آزمایشات مختلف نشان دهنده راندمان بالاتر روش کود – آبیاری نسبت به روشهای مرسوم می باشد. مصرف نیتروژن (بصورت محلول اوره – نیترات آمونیوم) به همراه آب آبیاری موجب افزایش عملکرد ذرت نسبت به روشهای رایج کوددهی به میزان 12 درصد گردیده و کارایی مصرف کود بیشتر میشود (2). در روش کود – آبیاری امکان مصرف نوبتی عناصر غذایی، بر اساس نیاز گیاه در طول دوره رشد وجود دارد. بنابراین هدف رفت کود کم بوده و کارایی مصرف آن بیشتر است (5). در یک بررسی چهار ساله بر روی ذرت نشان داده شد که با مصرف ازت به روش کود – آبیاری مقدار جذب ازت، عملکردد و کارایی مصرف آب افزایش می یابد (6). ضمنا با افزایش مقدار ازت مصرفی از 168 به 336 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد با مصرف 168 کیلوگرم ازت درهکتار بدست آمد. این مقدار معادل 60 درصد ازت مصرفی در روش رایج کوددهی بود (2). با عنایت به سطح کشت وسیع ذرت دانه ای در شرکت زراعی دشت نارساری و عدم امکان مصرف کود نیتروژن به فرم خاک کاربرد در مراحل گلدهی و شیری شدن دانه که مصادف با نیاز گیاه می باشد، روش تلفیق خاک کاربرد و کود آبیاری جهت تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بررسی شد.

لینک کمکی