فایل ورد (word) تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم - ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم - ذرت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم - ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم - ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم - ذرت :
نام کنفرانس یا همایش : نهمين کنگره علوم خاک ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هنگامی که چند عنصر در محلول خاک موجود باشند، سرعت جذب یک عنصر غذایی ممکن است از مقدار عنصری دیگر تاثیرپذیر باشد. چون یونها ممکن است به طور مستقیم برای سایت های خاصی در روی ریشه رقابت کنند و یا یک یون با تاثیر بر سایر فعل انفعالات داخل گیاه بر جذب سایر یونها تاثیر بگذارد. وقتی گیاه از نظر عنصر روی در حالت کمبود باشد، توانایی گیاه برای تنظیم مقدار فسفر به مقدار زیادی کاهش می یابد، به نحوی که فسفر به مقدار زیادی از ریشه جذب شده و به قسمت های هوایی منتقل شده و باعث سمیت این عنصر درگیاه می شود. اثرات مثبت و منفی فسفر بر غلظت و جذب روی در گیاه توسط محققین مختلف گزارش شده است. تاثیرات آنتاگونیستی زیادی فسفر بر غلظت روی مدت ها شناخته شده بوده و به عواملی همچون اثر رقت، افزایش جذب روی به برخی از اجزای خاک، ممانعت از انتقال روی از ریشه به قسمت های هوایی، مسمومیت فسفر و یا کاهش آلودگی ریشه به قارچهای میکوریزای نسبت داده شده است. مطالعه بر روی بر هم کنش روی و فسفر در اندامهای هوایی و ریشه ذرت توسط شارما و همکاران (1988) نشان داد که با افزایش فسفر خاک غلظت روی در اندام هوایی کاهش می یابد.
همیلتون و همکاران بامطالعه بر تاثیر تناوب زراعی بر جذب روی مشاهده نمودند که جذب روی به صورت منفی و مقدارمواد آلی خاک به صورت مثبت با مقدار فسفر خاک همبستگی دارد.

لینک کمکی