فایل ورد (word) مورفولوژي و ريز ساختار لايه هاي تشکيل شده در فرآيند بوروکربوراسيون فولاد 1.7131

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مورفولوژي و ريز ساختار لايه هاي تشکيل شده در فرآيند بوروکربوراسيون فولاد 1.7131 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مورفولوژي و ريز ساختار لايه هاي تشکيل شده در فرآيند بوروکربوراسيون فولاد 1.7131  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مورفولوژي و ريز ساختار لايه هاي تشکيل شده در فرآيند بوروکربوراسيون فولاد 1.7131،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مورفولوژي و ريز ساختار لايه هاي تشکيل شده در فرآيند بوروکربوراسيون فولاد 1.7131 :
نام کنفرانس یا همایش : نهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به منظور بررسی مورفولوژی وریزساختار لایه های تشکیل شده در فرآیند بوروکربوراسیون ابتدا عملیات کربوراسیون به روش مایع دردمای 290 درجه سانتی گراد به مدت 2 سـاعت در حمـام نمـک سمنتاسـیون انجام گرفت . پس از آن نم ونه های کربوره شده ، د ر دمای 590 درجه سانتی گراد و در زمانهای 1، 5 / 2، 4 و 5 / 5 سـاعت به روش جامد بوردهی شدند . در مرحله بعد نمونه ها در یک حمام نمک خنثی در دمای 860 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه قرار گرفته و پس از کوئنچ در روغن، به مدت 30 دقیقه در دمای 810 درجه سانتی گراد تمپر شدند . دربررسی فازهای تشکیل شده چند مرحله لایه برداری از سطح انجـام شـد و پـس از هـر مرحلـه آنـالیز پـراش پرتـو ایکس انجام گرفت . همچنین بـا انجـام تجزیـه شـیمیایی نقطـه ای spot analysis بـه کمـک دسـتگاه سنجش شدت انرژی طیف پرتو ایکس EDS موقعیتهای مختلف در داخل لایه و زیرلایه مورد بررسـی قرار گرفت .
نتایج نشان می دهد که به دلیل نامحلول بودن کربن در داخل لایه بورید، لایـه ترکیبـی حاصـل از فرآینـد بوروکربوراسیون شامل یک لایه بورید در سطح و لایـه کربـوره در زیـر آن مـی باشـد . وجـود ایـن لایـه کربوره در زیر لایه بوریدی باعث کاهش شیب سـختی از سـطح بـه عمـق شـده و مقاومـت بـه سـایش را افزایش می دهد . مورفولوژی لایه های بورید از ساختار سوزنی شکل به فصل مشترک صاف تغییر شـکل یافته و با افزایش زمان بورایدینگ، ضخامت لایه بوریـدی افـزایش مـی یابـد . سـاختار نهـایی شـامل لایـه تکفاز Fe2B به همراه مقادیری فاز Cr2B در سطح است که لایه Fe3C در زیر آن قرار گرفته است .

لینک کمکی