فایل ورد (word) انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد سه فازي گاز - مايع - جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد سه فازي گاز - مايع - جامد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد سه فازي گاز - مايع - جامد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد سه فازي گاز - مايع - جامد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد سه فازي گاز - مايع - جامد :
نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه در فرایندهای گوگردزدایی زیستی از امولسیون های آب در برشهای نفتی به همراه میکروارگانیسمهای تثبیت شده جهت فراهم آوردن شرایط مناسب رشد میکروارگانیسم ها و بهبود فرایند استفاده می گردد راکتورهای هواگرد با توجه به مزایای آنها در فرایند گوگرد زدایی بکار برده شده اند، با توجه به اهمیت انتقال اکسیژن در این بیوراکتورها، در این تحقیق به بررسی اثر ذرات جامد آلژینات کلسیم (به عنوان پایه بکار رفته در تثبیت میکروارگانیسم ها) بر انتقال اکسیژن در بیوراکتورهایهواگرد با گردش داخلی حاویمحیط میکروامولسیون آب در دیزل ایزوماکس( به عنوان محیط مدل سرد فرایند گوگردزدایی زیستی برشهای نفتی) پرداخته شده است. جهت بررسی اثر اندازه ذرات بر انتقال اکسیژن از آلژینات کلسیم با قطر 2-3mm و دانسیته 1021Kg/m3، با بار جامد 5، 10 و 15 درصد حجمی و میکروارمولسیون 20 درصد حجمی آب در دزل ایزوماکس استفاده گردید. بر اساس این حقیق با افزایش سرعت هوادهی Vg از (0/01 تا 0/05ms( برای تمامی مقادیر مختلف بار جامد بکار رفته (تا 15 درصد)، ضریب انتقال اکسیژن افزایش می یابد. نتیاج این تحقیق نشان داد که ذرات جامد آلژینات کلسیم با قطر 2-3mm اثر منفی بر انتقال اکسیژن داشته و با افزایش بار جامد، ضریب انتقال اکسیژن بدلیل بهم پیوستن حبابها و کاهش سطح تماس ویژه حبابها کاهش می یابد.

لینک کمکی