فایل ورد (word) شبيه سازي ديناميکي راکتور دوغابي فرآيند فيشر - تروپش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيه سازي ديناميکي راکتور دوغابي فرآيند فيشر - تروپش دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيه سازي ديناميکي راکتور دوغابي فرآيند فيشر - تروپش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيه سازي ديناميکي راکتور دوغابي فرآيند فيشر - تروپش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيه سازي ديناميکي راکتور دوغابي فرآيند فيشر - تروپش :
نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این مطالعه، راکتور صنعتی ) 7/5 مت ر قطر و 30 متر ارتفاع ) فرآیند فیشر -تروپش در شرایط رژیمـی آشـفته بصورت دینامیکی و پایدار شبیه سازی شده اسـت . حبابهـای تولیـدی در فرآینـد فیـشر تـروپش بـه دو گـروه حبابهای بزرگ و حبابهای ریز تقسیم بندی شده و از مدل اختلاط محوری برای شـبیه سـازی رفتـار اختلاطـی راکتور بی ن فازهای گاز- مایع -کاتالیست استفاده شده است . در این مدل ترکیبات موجود در فاز مایع به یـازده گروه مختلف طبقه بندی شده اند که بر اساس مدل ASF می باشد . معـادلات مربـوط بـه انتقـال جـرم و انتقـال حرارت شامل چهار معادله دیفرانسیل پاره ای است که از روش اخـتلاف محـدود پیـ شرو کامـل ( Full Implicit ) حل شده اند به طوریکه ضرایب و خواص فیزیکی موجود در هر معادله بر اسـاس جوابهـای بدسـت آمـده در هـر مرحله تصحیح می شوند . مبنای تصحیح نیز مقادیر سرعت ظاهری در هر المان و غلظت کاتالیست در فاز مـایع می باشد .
نتایج نشان می دهد که بیشترین تاث یر را بر روی میزان تبدیل هیدروژن، رفتار حبابهای درشت دارند . همچنین میزان گرادیان دمایی در راکتورهای صنعتی بسیار کمتر از گرادیان دمایی در راکتورهای کوچکتر ( 1متر قطـر و 30 متر ارتفاع ) می باشد .

لینک کمکی