فایل ورد (word) بررسي تاثير ناراستي (Defect) در مشخصه فرکانسي فيلترهاي نوري طراحي شده با ساختارهاي پريوديک يک بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير ناراستي (Defect) در مشخصه فرکانسي فيلترهاي نوري طراحي شده با ساختارهاي پريوديک يک بعدي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير ناراستي (Defect) در مشخصه فرکانسي فيلترهاي نوري طراحي شده با ساختارهاي پريوديک يک بعدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير ناراستي (Defect) در مشخصه فرکانسي فيلترهاي نوري طراحي شده با ساختارهاي پريوديک يک بعدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير ناراستي (Defect) در مشخصه فرکانسي فيلترهاي نوري طراحي شده با ساختارهاي پريوديک يک بعدي :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

قابلیت تنظیم مشخصه فیلترهای نوری مهمترین هدفی است که با استفاده از ایجاد ناراستی (Defect) در ساختارهای پریودیک آدرس دهی می شود . با اعمال ناراستی ها در ساختار و تغییر پارامترهای آن، مشخصه فرکانسی را تغییر می دهیم . از جمله تغییر مشخصه به تغییر بخشی از باند انعکاس و تبد یل آن به باند عبور میشود اشاره ن مود که در ا ین مقاله معرفی خواهد شد . تاث یر پارامترهای ناراستی ها روی باند عبور تولید شده در اثر معرفی ناراستی مورد ارز یابی قرار گرفته و نشان می دهیم که با تغ ییر ضریب شکست، طول ناراستی و ن یز موقع یت مکانی آن به راحتی م یتوان عرض باند، قله ضر یب انعکاس و عمق دره عبور را نسبت به پارامترهای مختلف کنترل نمود .

لینک کمکی