فایل ورد (word) بهبود راهکار "پاسخگويي موثر به مشتري" با استفاده از فنآوري EPC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بهبود راهکار "پاسخگويي موثر به مشتري" با استفاده از فنآوري EPC دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بهبود راهکار "پاسخگويي موثر به مشتري" با استفاده از فنآوري EPC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بهبود راهکار "پاسخگويي موثر به مشتري" با استفاده از فنآوري EPC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بهبود راهکار "پاسخگويي موثر به مشتري" با استفاده از فنآوري EPC :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس لجستيک و زنجيره تامين

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

زنجیره تامین در آیند های نزدیک با فن آوری جدیدی مبتنی بر شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)، به نام کد الکترونیکی محصول(EPC) متحول خواهد شد. این فن آوری فرصتهای جدیدی را به چالش خواهد گذارد که پیش از این هیچ یک از فنآوری های شناسایی اتوماتیک ارایه نکرده بودند. همچنین به نظر م یرسد این ف نآوری قابلیت بهبود و تواناسازی استراتژ یهایی که پیش از این جهت بهبود زنجیره تامین بکار م یرفت هاند، از جمله راهکار "پاسخ گوی موثر مصرف کننده" را نیز دارد. "پاسخ گوی موثر مصرف کننده" یک راهکار در تقویت و بهبود صنعت خواربار در زنجیره تامین
است که ف نآوری "کد الکترونیکی محصول " هم سبب کاراتر شدن آن و هم سبب تسهیل پیاده سازی آن م یشود. این تحقیق پس از معرفی راهکار "پاسخ گوی موثر مصر فکننده" نشان م یدهد که چگونه ف نآوری جدید "کد الکترونیکی محصول " میتواند موانع راه اندازی و پیاده سازی این راهکار را رفع نماید و از این رو سبب بهبود و توسعه این راهکار گردد.

لینک کمکی