فایل ورد (word) بررسي عوامل سازمان و مديريت بر اساس مدل " در جستجوي تکامل " در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده هاي نسوز آذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل سازمان و مديريت بر اساس مدل " در جستجوي تکامل " در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده هاي نسوز آذر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل سازمان و مديريت بر اساس مدل " در جستجوي تکامل " در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده هاي نسوز آذر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل سازمان و مديريت بر اساس مدل " در جستجوي تکامل " در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده هاي نسوز آذر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل سازمان و مديريت بر اساس مدل " در جستجوي تکامل " در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده هاي نسوز آذر :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش به بر رسی عوامل سازمان و مدیریت در شرکت سهامی ذوب آهـن اصـفهان و شـرکت فـرآورده هـای نسوز آذر بر اساس مدل " در جستجوی تکامل " پرداخته است . فرضیه هایی که در این پـژوهش شـامل؛ چگـونگی تمایل به آزمودن و پرداختن به امور عینی و عملی، خط مشی های مـدیریت در جهـت ایجـاد رضـایت و خـشنو دی مشتریان، استقلال عمل در رده های مختلف سازمانی، ارج نهـادن بـه ارزش هـای والای انـسانی و پـرورش آن هـا ، الگوی ارزشی بودن مدیران، پرداختن به اموری که بدان آگاهی وجـود دارد، سـاختار سـازمانی سـاده و اسـتقلال عمل و کارآفرینی در شرکت های مذکور می باشد . روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه 68 سؤالی محقق ساخته بود . گروه نمونه شامل 320 نفر از مدیران شرکت ذوب آهن و شرکت فرآورده های نـسوز آذر بود . نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران حیطه های تمایل به آزمون و پرداختن به امور عینی، ایجاد رضایت و خشنودی مشتریان، استقلال عمل در رده های مختلف سـازمانی و سـاختار سـازمانی سـاده در شـرکت ذوب آهـن وجود ندارد . در شرکت فرآورده های نسوز آذر حیطه های استقلال عمل در رده های مختلـف سـازمانی و سـاختار سازمانی ساده در شرکت وجود ندارد .

لینک کمکی