فایل ورد (word) ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس مديريت منابع آب

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به نیاز به سری زمانی کوتاه مدت وسعت میدان های برفی در محاسبات منابع آب و پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف، اطلاعات ماهوارهای با تکرار زمانی کم پاسخگو نیستند. بنابر این بهازای دستیابی به تکرار زمانی مناسب، قدرت تفکیک مکانی پایین کاهش مییابد. استفاده از این نوع تصاویر نیازمند بررسی تأثیر قدرت تفکیکپذیری اطلاعات ماهوارهای بر دقت تعیین سطح تحت پوشش برف میباشد. در این تحقیق تأثیر قدرت تفکیک پذیری اطلاعات ماهوارهای در تعیین سطح تحت پوشش برف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سنجنده Advanced Very High Resolution ) AVHRR (Radiometer ماهواره نوآ با قدرت تفکیک پذیری اسمی معادل 1100 متر و سنجنده Tmematic )TM(Mapper ماهواره لندست با قدرت تفکیکپذیری اسمی معادل 28/5 متر انتخاب و مقایسه شدند

لینک کمکی