فایل ورد (word) بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غيرقطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غيرقطعي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غيرقطعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غيرقطعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غيرقطعي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس مديريت منابع آب

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله با تلفیق مدلهای شبیهسازی کمی و کیفی مخزن و یک مدل جدید بهینهسازی الگوریتم ژنتیک غیرقطعی، قوانین بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها تدوین میگردد. مدل بهینهسازی الگوریتم ژنتیک یرقطعی پیشنهادی به راحتی میتواند عدمقطعیت مربوط به جریان ورودی به مخزن را در تدوین سیاستها بهرهبرداری در نظر بگیرد. مدل شبیهسازی کیفی نیز در داخل فرآیند بهینهسازی، وضعیت لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن و همچنین کیفیت آب خروجی از دریچهها را به دست میدهد. شبیهسازی کمی و کیفی مخزن با توجه به فرآیند برداشت انتخابی صورت میگیرد. مدل پیشنهادی برای تدوین قوانین بهرهبرداری کمی و کیفی از مخزن سد 15 خرداد که دارای مشکلات مربوط به کیفیت آب میباشد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده کارآیی مناسب مدل در کاهش شوری متوسط ماهانه خروجی از مخزن و همچنین جلوگیری از تجمع نمک در داخل مخزن میباشد. بر پایه نتایج بدست آمده، در صورت استفاده از قوانین بهرهبرداری تدوین شده، شوری متوسط خروجی از مخزن در ماههای گرم سال، که در آن کمیت و کیفیت آب تخصیص یافته به نیازها از اهمیت ویژهای برخوردار است، میتواند تا 100 میلیگرم در لیتر کاهش داده شود.

لینک کمکی